Členské příspěvky

Náklady spojené se členstvím

Členství ve spolku

Zákonní zástupci dítěte se jeho přijetím ke vzdělávání do LŠ Proutek stávají členy spolku Lesní klub Letorost, z. s.

Členské příspěvky

7 000 Kč/m

 • mzdové náklady
 • pronájem pozemku
 • administrativní 
a provozní výdaje
 • energie
 • pojištění
 • stravné
 • akce a výlety (doprava, vstupné, ubytování,…)
 • pořízení učebnic
 • osobní školní pomůcky

Stravné

Stravné

105 Kč/d

 • oběd
 • svačina

Třídní fond

Třídní
fond

500 Kč/pll

 • materiál
 • pomůcky
 • vybavení učebny

Uvedené ceny jsou platné ke dni 21. 3. 2023.