Jdeme na to od lesa

Příroda je základním zdrojem inspirace, energie, materiálu, a nabízí prostor pro zdravý přirozený pohyb i přirozené učení.

Fenomén ještě ne zcela zavedený

Lesní škola

Alternativních komunitních škol, jejichž cílem je mj. umožnit dětem trávit více času venku, rychle přibývá. A je to logické. Mnoho rodičů si dnes pro své dítě vybírá lesní školku a mají pro to své jasné důvody. Přechod do školních lavic se pak mnohdy stává nesnadným kompromisem. Ne snad proto, že by to dítě nezvládlo, ale jednoduše z toho důvodu, že bychom si pro něj přáli něco lepšího i na dobu základního vzdělávání. Něco, co by nám dávalo smysl.

Zázemí jurty uvnitř

Jak vznikl Proutek

Letorost povyrostl

Proutek se zrodil tou nejpřirozenější cestou – Letorost povyrostl. První děti už ukončují své předškolní vzdělání v naší školce, která má za sebou tři roky provozu, a tak vznikla potřeba umožnit jim pokračovat i při základním vzdělávání ve stejném prostředí, blízko přírodě. Komunitní škola se ukázala být logickým řešením v situaci, kdy je nabídka alternativních škol v Brně omezená, zatímco poptávka ji vysoce převyšuje.

Lesní klub Letorost

Na čem v Proutku stavíme?

Vzdělávací pilíře

Vzdělávání v přímemém kontaktu s přírodou

Vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou

Dostatek pohybu, učení pozorováním, schopnost poradit si bez technologií

Respektující přístup

Respektující a demokratický přístup

Základem každé správné komunikace je přístup v duchu filozofie „respektovat a být respektován“, děti spolurozhodují o dění ve škole, mohou přicházet s vlastními podněty, učí se demokratickému dialogu

Respektující přístup
Vrstevnické učení

Vrstevnické učení

Věkový rozdíl dětí umožňuje starším naučit se pomáhat 
a vysvětlovat, mladším pak pozorovat a inspirovat se u starších

Vzdělávání 21. století

Příprava na život v 21. století

Kritické myšlení, vlastní názor 
a schopnost argumentace, schopnost vyhledat si informace 
a vytáhnout z textu to podstatné oproti zavedenému učení se zpaměti, zároveň však také trénování paměti, schopnost relaxovat a udržitelně si organizovat svůj čas, schopnost komunikovat v cizích jazycích, především anglicky

Vzdělávání 21. století