Chci do Proutku

Jak se stát školákem lesní školy

Postup přihlášení

Lesní škola Proutek není zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, přestože zajišťuje plnohodnotné vzdělávání školních dětí.

Děti navštěvující Proutek jsou v režimu individuálního vzdělávání. Pokud máte zájem o docházku do naší lesní školy, připravili jsme pro vás návod.

Jak se stát školákem lesní školy Proutek

01

01

Seznámení s dokumenty

02

02

Osobní schůzka

Domluvte si osobní schůzku s koordinátorkou 
v zázemí školy.

03

03

Rozhodnutí o přijetí

Vyčkejte na rozhodnutí o ne/přijetí dítěte ke vzdělávání v Lesní škole Proutek.

04

04

Podpis smluv

V případě přijetí dítěte podepište smlouvu.

05

05

Zápis do kmenové školy

Zapište dítě do spádové nebo jiné vybrané základní školy, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

06

06

Žádost o individuální vdělávání

Požádejte o režim individuálního vzdělávání na základě §41 zákona č. 561/2004 Sb.

K žádosti o povolení individuálního vzdělávání se dokládá:
  • vyjádření školského poradenského zařízení (PPP)

  • doklad o dosaženém vzdělání rodiče nebo vzdělavatele (minimálně SŠ vzdělání s maturitou pro 1. stupeň, VŠ vzdělání pro 2. stupeň)

07

07

Rozhodnutí o povolení

Vyčkejte na rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání od ředitele kmenové školy.

Chci do Lesní školy Proutek Dokumenty

Seznamte se se základními dokumenty

Dokumenty

Základními dokumenty Lesní školy Proutek jsou Školní vzdělávací program Lesní školy Proutek vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Provozní řád Lesní školy Proutek.